Условия за ползване

Условия за ползване на сайта

При влизането в този сайт , Вие се съгласявате че вашият достъп и използване на сайта ще бъдат обект на условията в тeзи условия за ползване и всички приложими закони. Ако не сте съгласни и не приемате без ограничения и квалификации тези условия , моля напуснете (излезте) от сайта.

Този сайт и цялото му съдържание, включващо, но не само, всички текстове, графики, запазени знаци, икони, снимки, софтуер и презентации, който се съдържат в него принадлежат на Авио Делта. Дизайнът и подредбата на този сайт са изключителна собственост на Авио Делта и не могат да се използват, копират, разпространяват или показват по никакъв начин. Всички запазени марки и запазени знаци, патентовани или не, са собственост на Авио Делта. Този сайт може да съдържа съобщения от собственика и информация относно авторски права, чийто срокове трябва да се спазват и следват.

Авио Делта Ви дава ограничено позволение за персонално ползване на сайта. Освен посоченото, не Ви се прехвърлят права или лиценз по подразбиране или иначе казано не може да използвате, преиздавате, разпространявате, излъчвате, публикувате, лицензирате, модифицирате, пренаписвате, създавате производни, да трансферирате или продавате, кое да е от съдържащото се в сайта, включително и всяка интелектуална собственост на Авио Делта.

Вашето ограничено позволение за ползване не включва без ограничения: (а) всяка препродажба или комерсиална употреба на сайта или неговото съдържание; (б) събиране и ползване на всякакви списъци и описания; (в) алтернативната употреба на сайта и съдържанието му; и (г) всякакви методи и начини за извличане на данни от сайта. Не може да ползвате системи или техники за да заобикаляте, която и да е от запазените марки на Авио Делта, запазените знаци или друга информация на собственика (включително снимки, съдържанията, на кой да е от текстовете или формите съдържащи се в страницата) без писменото съгласие на Авио Делта.

Не могат да се ползват снимки от сайта без предварително да се получи разрешение от Авио Делта за ползването им с висока резолюция . За да получите разрешение за ползване на интелектуална собственост на Авио Делта, изтеглете и попълнете подходящата форма за искане от info@aviodelta.eu . Изпратете попълненият документ на факс на Авио Делта № +359(0)2 948 7066. Авио Делта си запазва правото да откаже разрешение за ползване.

Всяко неоторизирано ползване на този сайт ще доведе до прекъсване на ограниченото позволение за ползване и/или посочените тук права. Неоторизираното ползване на интелектуална собственост на Авио Делта може да доведе до нарушаване на съответните закони включително закона за авторското право, закон за запазените марки ( включително работно облекло), и законовите разпоредби за комуникациите. Всички нарушители ще бъдат „преследвани” с пълната сила на приложимите закони, включително търсене на отговорност за криминално престъпление.

Промени и достоверност на информацията

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предупреждение. Авио Делта може също така да прави усъвършенствания и / или промени на продукти и / или програми описани в тези условия за позлване по всяко време без предупреждение.

Авио Делта не поема отговорност относно достоверността на информацията предоставена от този сайт и употребата на тази информация е на собствен риск на ползващия. Информацията в сайта може да съдържа технически или печатни грешки и може да не е пълна. Моля да отбележите че такъв тип грешки или неточности могат да доведат и до грешки в цените на продуктите предлагани в сайта . Авио Делта си запазва правата да анулира или да окаже да приеме поръчка по каква да е причина. Цените и възможностите са обект на промяна без предизвестяване. Авио Делта се извинява за всички неудобства.

Цветове

Авио Делта е направила всичко възможно, така че цветовете на снимките на сайта й, включително на продуктите за продажба да са максимално близки до реалните. Но тъй като мониторите и останалото оборудване на ползвателите се различават, Авио Делта не може да гарантира че Вашият монитор ще показва реалните цветове.

Глобална наличност

Информацията публикувана от Авио Делта в Интернет може да съдържа обяснения или препратки към продукти, програми и услуги на Авио Делта, който не са обявени или достъпни за вашата страна . Тези обяснения не значат, че Авио Делта има намерения да предлага тези продукти, програми и услуги за вашата страна. Във връзка с това се консултирайте с регионален представител на Авио Делта , ако е наличен, за да получите информация за продуктите, програмите и услугите които са на ваше разположение.

Авио Делта поема отговорност за продукти и услуги, които са предоставени единствено съгласно споразумение, в което са договорени. Ако получите продукт или услуга на Авио Делта извън описаните във сайта, който се предоставят без споразумение, този продукт или услуга е предоставен 'такъв, какъвто е' без поети гаранции, от което се подразбира, че ползването на този продукт или услуга е изцяло на ваш риск.

Връзки

Авио Делта не е представител на сайтовете, до който може да имате връзка през нейният сайт. Ако влезнете в сайт, който не е на Авио Делта, дори и той да съдържа запазеният знак на Авио Делта, моля да разберете, че той е независим от Авио Делта и Авио Делта няма контрол върху съдържанието на този сайт, освен това връзка към сайт, който не е на Авио Делта не значи, че Авио Делта одобрява или приема какви да е отговорности за съдържанието, сигурността и др. при употребата на този сайт. От Вас зависи да вземете предпазни мерки за да сте сигурни, че при ползването му няма да попаднете на неща като вируси, червеи, троянски коне и други подобни, които могат да навредят на компютъра Ви .

Отказване на гаранции

Всяка информация е предоставена от Авио Делта само на база „такава, каквато е”. Авио Делта не обезпечава постъпки или гаранции, изрични или косвени, включително косвени гаранции за конкретна цел.

Изключване на отговорност

Използването на сайта, и кое да е от неговото съдържание е на ваш риск. При никакви обстоятелства Авио Делта или някои от сътрудниците, длъжностни лица, агенти, контрактори, представители, служители, приемници или определени, или други изпълнители натоварени със създаването, продуцирането или разпространение на сайта, не са отговорни за преки, косвени,наказателни, случайни или други произтекли вреди в следствие на използване на сайта или части от съдържанието му или от някои от хипер връзките в сайта, включително, без ограничения, всички пропуснати ползи, бизнес затруднения, загуба на програмни продукти или други данни от вашата система или другаде, дори ако сте били предупредени за възможността от такива рискове. Поради това, че някои условия не позволяват ограничаване или изключване на отговорност при вреди възникнали в следствие или случайно, горните ограничения може да не са приложими за вас.

Общи положения

Тези условия не могат да бъдат променяни освен писмено. Ако някое от тези условия се сметне за незаконно, невалидно или по някоя причина не приложимо, това условие трябва да бъде отделено от тези условия и не трябва да има ефект на валидноста и приложимоста на останалите условия.

Политика относно личните данни

Авио Делта е създала тази политика относно личните данни за да покаже, че уважава и цени поверителността на посещаващите сайта. Ние събираме личните данни на посетителите единствено за да може да контактуваме с тях във връзка с продукти и услуги. Авио Делта осъзнава, че трябва пази и ползва тези данни отговорно. Ние няма да продадем или преотстъпим предоставената ни от вас информация на трети лица.

Тази политика описва информацията, която събираме за вас, как е съхраняваме, и как я използваме. Нашата политика също описва и избора, който имате във връзка с това, как ще съхраняваме и ползваме вашата информация, ако имате въпроси относно нашата политика относно личните данни, моля свържете се с Авио Делта по електронната поща.

Ако тази наша политика се промени в бъдеще, ще Ви известим чрез обявление на сайта ни или директна комуникация с вас.

Какъв тип информация събира Авио Делта ?

Авио Делта е оторизирала трети лица за да измерват и анализират трафика през сайта. Ние не събираме, съхраняваме или разпространяваме никаква персонална информация, без предварително ваше съгласие. Ние обаче, съгласно подадените запитвания, събираме информация свързана с полета като: име, компания, адрес на електронна поща, пощенски адрес, телефонен номер и информация свързана с полета.

Как Авио Делта ползва моята информация ?

Когато Вие искате информация от Авио Делта, ние ще използваме вашата информация за да изпълним вашето запитване. Ние също ще Ви изпратим писмо по електронна поща за да потвърдим вашето запитване и може да имаме нужда да се свържем по телефон или чрез пощенско писмо, ако имаме други въпроси свързани с вашето запитване. След като вече сте регистрирани в Авио Делта Вие може да изберете да получавате от нас информация относно наши продукти, услуги и промоции. От време на време ние може да Ви изпращаме писма по електронна поща за да ни помагате да научим повече за вашите изисквания. Освен това ние може да ползваме информацията за интерес към нашите продукти с цел подобряването им.

Дали Авио Делта споделя моите данни с трети лица ?

Ние може да ползваме трети лица за да ни асистират при обработката и поддръжката на информацията за посетителите на сайта ни с цел комуникация с тях. Ние не сме оторизирали тези трети лица да използват данните по начин различен от този.

Как мога да имам достъп до моите данни? Как мога да променям или изтривам мои данни ?

Ако решите да промените или да премахнете ваши данни от нашата база данни, чувствайте се свободни да се свържете с нас на sales@aviodelta.eu, като посочите вашият електронен адрес и пълното Ви име.

Как мога да премахна мои данни от списък с телефони, пощенски и електронни адреси?

Ние бихме желали да комуникираме с Вас, ако Вие имате желание за това. При условие, че не желаете да получавате информация от нас по какъв да е начин, моля изпратете ни писмо на sales@aviodelta.eu. Моля да имате на предвид, че може да отнеме 2-3 седмици за да се активира това ви желание. Освен това, ако поискате от нас да премахнем вашето име или адрес от нашите адресни данни ние ще пазим вашите данни във "не изпращай" файл за да сме сигурни, че сме изпълнили вашето изискване.