Управление поддържането на постоянна летателна годност на ВС

Полученият от "Авио Делта" ООД   сертификат No.BG.MG.2002 в съответствие с Част М, Подчаст G от Регламент (ЕО) No 2042/2003, позволява на компанията да извършва услуги по поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателни средства.