Специализирани авиационни работи

poster_lidar_birka

Ние покривамe широк спектър от приложения в зависимост от изискванията на нашите клиенти. Чрез използване на опита на нашият мултидисциплинарен екип от високо квалифицирани инженери и мрежа от научни партньори, ние сме в състояние да разработим адаптирани решения за нуждите на всеки клиент.

Нашите услуги  дават възможност на клиента широка гама от приложения:

• Планиране и контрол на работният процес

• Геофизични изследвания

• City Mapping

• Опазване на околната среда и инфраструктура за наблюдение

• Археология

• Прецизно земеделие и управление на селското стопанство

• Управление на горите

• Хидрография

• Диви животни (животински) мониторинг - земя и море